AKILLI ŞEHİRLER


ISO37120 tanımına göre akıllı şehir:“ şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını ve akıllı hizmetleri kolaylaştıracak nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri ve entegre coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir modeldir.”

Avrupa Komisyonu’na göre akıllı şehir: Sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim ve yaşam kalitesi faktörlerine bağlı olarak tanımlanan ve şekillenen bir kavramdır. Bu tanımda akıllı şehir hedeflerinin fiziki altyapı, beşeri ve sosyal sermaye, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapıları aracılığıyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır.

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Kapsamında Belirlenen Tanım: Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler.

Avrupa Komisyonu’na göre akıllı şehir, aşağıdaki 6 özellikten en az bir ya da daha fazlasını ele alan girişimleri bulunan şehirdir:

Akıllı Yönetim,
Akıllı İnsanlar,
Akıllı Yaşam,
Akıllı Ulaşım,
Akıllı Ekonomi,
Akıllı Çevre.

Akıllı Şehir Bileşenleri

Genel itibariyle şehirlere yönelik sürdürülebilir mekanizmalar oluşturmayı hedefleyerek hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan akıllı şehir yaklaşımı anahtar alanda aşağıdaki gibi ayrışmaktadır.