Yeni Nesil Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi


Kentsel Dönüşüm, kentlerin özellikle işlevini yitiren, atıl durumda bulunan parçalarının kentin sosyal ve kültürel hayatına, ekonomisine hizmet edebilmesi, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi amacıyla yeniden planlanıp, yeniden yapılanması olarak tanımlanabilir.

Problemler ve Çözümler

Enerji Kaynakları

Fabrika/Site/Mahalle/Şehirler/Ofis & Evler için Enerji Üretimi (Gizli Isı ,Atık Isı, Sun-termal & Jeotermal)

Fabrikalar için Enerji Üretim Döngüsü 1-1000kW Baca ve Gün-Isı Panelleri Yüksek Atık Isı Kaynaklı

Fabrikalar için Enerji Üretim Döngüsü 1-1000kW Jeotermal Düşük & Yüksek Atık Isı Kaynaklı

12X50kW Makro Modül Enerji Sistemi: Toplam 600kW Paralel ve Seri Bağlantı – Modüler Büyüme Olasılıkları

IOT Akıllı Uzaktan Takip, Üretim ve Servis Yönetim Sistemi